Triển khai hệ thống Mạng, CCTV, Báo động- CN Ngân hàng OCB

Triển khai hệ thống Mạng, CCTV, Báo động Ngân hàng OCB

Triển khai hệ thống Mạng, CCTV, Báo động- CN Ngân hàng OCB

Mô Tả Công Trình

  • Vị trí công trình: Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh
  • Hạng mục thi công: Thi công hệ thống Mạng, CCTV, Báo đọng
  • Chủ đầu tư: Ngân hàng phương đông OCB
  • Giá trị công trình: 80000000

Điểm Chất Lượng Công Trình

Thiết Bị 100%
Thẩm mỹ 100%
Thái độ phục vụ 100%
.
.
.
.