Triển khai hệ thống Mạng, Camera – Cửa hàng Sài Gòn Freshfood

Triển khai hệ thống Mạng, Camera - Cửa hàng Sài Gòn Freshfood

Triển khai hệ thống Mạng, Camera - Cửa hàng Sài Gòn Freshfood

Mô Tả Công Trình

  • Vị trí công trình: Đỗ Xuân Hợp, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh
  • Hạng mục thi công: Thi công hệ thống mạng
  • Chủ đầu tư: Công Ty Tnhh Thực Phẩm Sài Gòn Fresh Food
  • Giá trị công trình: 30000000

Điểm Chất Lượng Công Trình

Thiết Bị 100%
Thẩm mỹ 100%
Thái độ phục vụ 100%
.
.
.
.