Triển khai hệ thống CCTV, Báo Động – Văn Phòng Saigonfresh food

Triển khai hệ thống CCTV, Báo Động - Văn Phòng Saigonfresh food

Triển khai hệ thống CCTV, Báo Động - Văn Phòng Saigonfresh food

Mô Tả Công Trình

  • Vị trí công trình: Quận 9, Tp Hồ Chí Minh
  • Hạng mục thi công: Thi công hệ thống CCTV Báo động
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thực Phẩm Sạch Sài Gòn FreshFood
  • Giá trị công trình: 30000000

Điểm Chất Lượng Công Trình

Thiết Bị 100%
Thẩm mỹ 100%
Thái độ phục vụ 100%
.
.
.
.