Triển khai hệ thống CCTV, Báo Động – Văn Phòng Saigonfresh food

Triển khai hệ thống CCTV, Báo Động - Văn Phòng Saigonfresh food
Triển khai hệ thống Mạng, Camera – Cửa hàng Sài Gòn Freshfood
April 13, 2020
Triển khai hệ thống CCTV, Báo Động - Văn Phòng Saigonfresh food
Triển khai hệ thống Mạng, CCTV, Báo động- CN Ngân hàng OCB
April 13, 2020

Triển khai hệ thống CCTV, Báo Động - Văn Phòng Saigonfresh food

Triển khai hệ thống CCTV, Báo Động - Văn Phòng Saigonfresh food

Mô Tả Công Trình

  • Vị trí công trình: Quận 9, Tp Hồ Chí Minh
  • Hạng mục thi công: Thi công hệ thống CCTV Báo động
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thực Phẩm Sạch Sài Gòn FreshFood
  • Giá trị công trình: 30000000

Điểm Chất Lượng Công Trình

Thiết Bị 100%
Thẩm mỹ 100%
Thái độ phục vụ 100%