Lắp đặt hệ thống CCTV – Công Ty Cổ Phẩn Phát Triển BĐS Sài Gòn

Lắp đặt hệ thống CCTV - Công Ty Cổ Phẩn Phát Triển BĐS Sài Gòn

Lắp đặt hệ thống CCTV - Công Ty Cổ Phẩn Phát Triển BĐS Sài Gòn

Hình Ảnh Công Trình

Mô Tả Công Trình

  • Vị trí công trình: Quận Bình Thạnh - Tp Hồ Chí Minh
  • Hạng mục thi công: Thi công hệ thống CCTV
  • Chủ đầu tư: SGRED - Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Sài Gòn
  • Giá trị công trình: 20000000

Điểm Chất Lượng Công Trình

Thiết Bị 100%
Thẩm mỹ 100%
Thái độ phục vụ 100%
.
.
.
.